เข็ม สำหรับ จักรเย็บ
0.00 บาท
ติดต่อสอบถาม

 

เข็ม สำหรับ จักรเย็บอุตสาหกรรม


ขนาดที่นิยม 11 , 13 , 16 , 18 , 20

SYSTEM
DBX1
POINTS

SHAPE SHANK
SCARF GROOVE

SIZES

EQUIVALENT
MACHINE